ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เพ็ญศรี    บุญญาหาร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โยธินบูรณะ เพชรบุรี
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)