ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุทัย    สุวรรณโมกข์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางขันวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)