ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง มัณฑนา    เขตชมภู
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไตรรัตนวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)