ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สัญชัย    โพธิ์อิ่ม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
สังกัด
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)