ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุเมธ    ปานะถึก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เชียงคาน
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)