ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กิตติ    โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เชียงคาน
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)