ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ลำพูน    หล้าพันธ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เชียงคาน
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)