ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ลักขณา    บริบูรณ์วัฒน์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เชียงคาน
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)