ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เลียง    โทคำเวช
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เชียงคาน
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)