ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชินกร    พิมพิลา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาสีนวล
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2