ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัฒสดา    ล้วนกล้า
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาแขม
สังกัด
สพป.เลย เขต 1