ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว มวลมาศ    บึงราษฎร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2