ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิชิต    ประทัยเทพ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
มัธยมวานรนิวาส
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)