ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปิยะพันธ์    ชัยเสนา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยกอกหนองเค็ม
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1