ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ พ.ต. เสงี่ยม    อัฐประจง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนยานาง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2