ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุริยันต์    ไชยรบ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แวงพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)