ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ทิพเนตร    หมุดน้อย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แวงพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)