ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เดชชัย    เหมะธุรินทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1