ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ทศพร    นาตรีชน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ธาตุนารายณ์วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)