ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รอบรู้    ด่างเกษี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ธาตุนารายณ์วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)