ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พิสมัย    แว่นพิมาย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ธาตุนารายณ์วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)