ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว หฤทัย    สิมมะลา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนม่วงไข่
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2