ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย โยธิน    เขียววิชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2