ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัชร์ชนีท์    ยี่สุ่นแซม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองตาล
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2