ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชาญชัย    ตัณฑสิทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไตรรัตนวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)