ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สนั่น    คำม่วงไทย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไตรรัตนวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)