ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อุ่นเรือน    ช่างนอก
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนสูงพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)