ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บวร    ศิรินามมนตรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนสูงพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)