ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รักชัย    อุดรทักษ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนสูงพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)