ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บรรจง    ดอนเคนจุย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังลิ้นฟ้าวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)