ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รณกฤต    กุมสิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังลิ้นฟ้าวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)