ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ชยาภรณ์    อินอุ่นโชติ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เหล่ากลางวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)