ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รักพงศ์    กั้ววิจง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ประชารัฐพัฒนศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)