ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รุจิเรขา    สิงห์จินดา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยผึ้งพิทยา
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)