ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชาญวิทย์    แสบงบาล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยผึ้งพิทยา
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)