ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชูชาติ    พารีสอน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หันคาพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)