ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ดร. มณูญ    เพชรมีแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วาปีปทุม
สังกัด
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)