ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วัชรินทร์    ติดวงษา
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วาปีปทุม
สังกัด
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)