ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรเชษฐ์    โคตรพัฒน์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วาปีปทุม
สังกัด
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)