ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เศกสรรค์    วัฒนบุตร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนราษีวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)