ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จินดา    มีฤทธิ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ลมศักดิ์วิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)