ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ ร.ต.หญิง นันทิยา    ชนะชัย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ขุขันธ์
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)