ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ดร. วิชัย    ประทุมไทย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1