ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิรันดร์    ป้องสิงห์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีเมืองวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)