ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไชโย    กล้ารมราน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนสำราญวิทยา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1