ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นพดล    มาซานนท์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองนาแซงวิทยา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1