ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุทธิพันธ์    ประวันนา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยบงใต้
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1