ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประเสริฐ    ต่อติด
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1