ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมพร    ประไพวัชรพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1