ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว มะลิวัลย์    รัศมีพรม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปากห้วยเดื่อ
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1